Kısıtlı Sorumluluk Beyanı

Bu internet sayfalarında yer alan içerikler, malzemeler ve bilgilerin yegane hak ya da lisans sahibi Hannover Havalimanı'dır. Tüm haklar saklıdır.

Burada sunulan tüm bilgiler, bildiğimize göre ve doğru, eksiksiz ve günceldir. Buna rağmen bu internet sitesi, sunduğu içerikler, materyaller, bilgiler ve yazılım da dahil olmak üzere, "olduğu gibi", ikrarlı veya imalı herhangi bir güvence ya da teminat verilmeksizin, erişime sunulmaktadır. Siteye erişim ve sitenin kullanılması ile ilgili riskler kullanıcıya aittir. Hannover Havalimanı, bu siteye erişim ve/veya bu sitenin kullanımı ile meydana geldiği iddia edilen, örneğin dolaysız, dolaylı, tesadüfi, önceden kesin olarak tahmin edilebilen veya müteakip zararlar gibi zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk ve tazminat yükümlülüğünü kabul etmez. Kesin olarak ifade edilmedikçe, genel ticaret koşullarımız bu internet sitesi ve içeriği, materyalleri ve bilgilerinden etkilenmez. Hannover Havalimanı bu internet sitesini istediği zaman kendi isteğine göre önceden haber vermeksizin tamamen veya kısmen değiştirebilir ve/veya işletimini durdurabilir ve internet sitesini güncelleme zorunluluğu yoktur.

Üçüncü taraflara ait internet sitelerine ulaştıran geçitler (link), Hannover Havalimanı'nın söz konusu sitelerinin içeriklerini onayladığı anlamına gelmez ve Hannover Havalimanı anılan bu internet sitelerinin erişilebilirliği ve içeriğinden sorumlu değildir. Bu internet sitelerine erişim ile ilgili riskler tamamen kullanıcıya aittir.

Bu internet sitesi veya kullanımıyla ilgili her türlü yasal talep veya süreçler, uluslararası özel hukuk mevzuatı saklı kalmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.